Sunday, August 31, 2014

తేట తెలుగు కుంచె...అకటా విశ్రమించె...


                                          సత్తిరాజు లక్ష్మీనారాయణ డిసెంబర్ 15, 1933- ఆగస్టు 31, 2014
బొమ్మకు, తేట తెలుగుకు, మంచికి, మానవత్వానికి, మిత్రత్వానికి, వినమ్రతకు మారుపేరు...బాపూ... మీకిదే మా అశ్రునివాళి... హేమ, రాము 

0 comments: