Tuesday, March 23, 2010

ఎం.ఎఫ్.హుస్సేన్ వివాదంపై 'ది హిందూ' కు ఒక లేఖ

ఎం.ఎఫ్.హుస్సేన్ ఖతార్ పౌరసత్వం తీసుకున్నట్లు 'ది హిందూ' ముందుగా వార్త ప్రచురించింది. ఆ పత్రిక ప్రధాన సంపాదకుడు ఎన్.రామ్ కు ఈ అంశంపై 'ది హిందూ'కు ఒక క్రైస్తవ ప్రొఫెసర్ రాసిన లేఖను దిగువ ఇస్తున్నాం. ఆమె కొన్ని మౌలిక అంశాలు లేవనెత్తారు. ఈ లేఖలో ముఖ్యమైన పాయింట్లకు ఎర్ర రంగుతో ఇక్కడ హై లైట్ చేశాము. కారణం: హుస్సేన్ పై గతంలో మేము పోస్ట్ చేసిన అభిప్రాయాలు కొన్ని ఈ లేఖలో చోటుచేసుకోవడం. 
------------------------------------------------
Dear Ram,
I have taken time to write this to you Ram -- for the simple reason that we have known you for so many years -- you and The Hindu bring back happy memories. Please take what I am putting down as those that come from an agonized soul. You know that I do not mince words and what I have to say I will -- I call a spade a spade -- now it is too late for me to learn the tricks of being called a ‘secularist’, if that means a bias for one, and a bias against another.
Hussain is now a citizen of Qatar -- this has generated enough of heat and less of light. 

Qatar you know better than me is not a country which respects democracy or freedom of expression. Hussain says he has complete freedom -- I challenge him to paint a picture of Mohammed, fully clad. 
 
There is no second opinion that artists have the Right of Freedom of expression. Is such a right restricted only to Hussain? Will that right not flow to Dan Brown -- why was his film Da Vinci Code not screened? Why was Satanic Verses banned -- does Salman Rushdie not have that freedom of expression? Similarly, why is Taslima hunted and hounded and why fatwas have been issued on both these writers? Why has Qatar not offered citizenship to Taslima? 

In the present rioting in Shimoga in Karnataka against the article Taslima wrote against the tradition of burqa which appeared in the Out Look in Jan 2007. Nobody protested then either in Delhi or in any other part of the country; now when it reappears in a Karnataka paper there is rioting. Is there a political agenda to create a problem in Karnataka by the intolerant goons? Why has the media not condemned this insensitivity and intolerance of the Muslims against Taslima’s views? When it comes to the Sangh Parivar it is quick to call them goons and intolerant etc. Now, who are the goons and where is this tolerance and sensitivity? Regarding Hussain’s artistic freedom it seems to run unfettered in an expression of sexual perversion only when he envisages the Hindu Gods and Goddesses. There is no quarrel had he painted a nude woman sitting on the tail of a monkey. The point is he captioned it as Sita. Nobody would have protested against the sexual perversion and his orientatation to sexual signs and symbols. But would he dare to caption it as ‘Fatima enjoying in Jannat with animals’? 

 
Next example is the painting of Saraswati copulating with a lion. Here again his perversion is evident and so is his intent. Even that, let's concede, cannot be faulted -- each one’s sexual orientation is each one’s business I suppose. But he captioned it as Saraswati. This is the problem. It is Hussain’s business to enjoy in painting his sexual perversion. But why use Saraswati and Sita for his perverted expressions? Use Fatima and watch the consequence. 

Let the media people come to his rescue then. Now that he is in a country that gives him complete freedom, let him go ahead and paint Fatima copulating with a lion or any other animal of his choice. And then turn around and prove to India -- the Freedom of expression he enjoys in Qatar. 


Talking about Freedom of Expression -- this is the Hussain who supported Emergency -- painted Indira Gandhi as Durga slaying Jayaprakash Narayan. He supported the jailing of artists and writers. Where did this Freedom of Expression go? And you call him secularist? Would you support the jailing of artists and writers Ram – would you support the abeyance of the Constitution and all that we held sacred in democracy and the excessiveness of Indira Gandhi to gag the media writers - political opponents? 

Tell me, honestly why does Hussain expect this Freedom when he himself did not support others with the same freedom he wants? And the media has rushed to his rescue. Had it been a Ram who painted such obnoxious, degrading painting - the reactions of the media and the elite ‘secularists’ would have been different; because there is a different perception/ and index of secularism when it comes to Ram -- and a different perception/and index  of secularism when it comes to Rahim/Hussain. It brings back to my mind an episode that happened to The Hindu some years ago. [1991] You had a separate weekly page for children with cartoons, quizzes, and with poems and articles of school children. In one such weekly page The Hindu printed a venerable bearded man -- fully robed with head dress, mouthing some passages of the Koran -- trying to teach children. It was done not only in good faith but as a part of inculcating values to children from the Koran. All hell broke loose. 

Your office witnessed goons who rushed in -- demanded an apology -- held out threats. In Ambur, Vaniambadi and Vellore the papers stands were burned -- the copies of The Hindu were consigned to the fire. A threat to raise the issue in Parliament through a Private Members Bill was held out -- Hectic activities went on -- I am not sure of the nature and the machinations behind the scene. But The Hindu next day brought out a public apology in its front page. 

Where were you Ram? How secular and tolerant were the Muslims?
Well this is of the past -- today it is worse because the communal temperature in this country is at a all high -- even a small friction can ignite and demolish the country’s peace and harmony. It is against this background that one should view Hussain who is bent on abusing and insulting the Hindu Gods and Goddesses. Respect for religious sentiments, need to maintain peace and harmony should also be part of the agenda of an artist -- if he is great. If it is absent then he cannot say that he respects India and express his longing for India. 


Let’s face it -- he is a fugitive of law. Age and religion are immaterial. What does the media want -- that he be absolved by the courts? Even for that he has to appear in the courts -- he cannot run away. After all this is the country where he lived and gave expression to his pervert sadist, erotic artistic mind under Freedom of Expression. I simply cannot jump onto the bandwagon of the elite ‘secularist’ and uphold what he had done. With his brush he had committed jihad -- bloodletting. 

 
The issue is just not nudity -- Yes the temples, the frescos in Konarak and Kajhuraho have nude figures. But does it say that they are Sita, Sarswati or any goddesses? We have the Yoni and the Phallus as sacred signs of Life-of Siva and Shakthi -- take these icons to the streets, paint them -- give it a caption it becomes vulgar. Times have changed. Even granted that our ancients sculptured and painted naked forms and figures, with a pervert mind to demean religion is no license to repeat that in today’s changed political and social scenario and is not a sign of secularism and tolerance. I repeat there is no quarrel with nudity -- painters have time and again found in it the perfection of God’s handicraft. 


Let me wish Hussain peace in Qatar -- the totalitarian regime with zero tolerance. May be he will convince the regime there to permit freedom of expression in word, writing and painting. For this he could start experimenting painting forms and figure of Mohamed the Prophet-and his family. And may I fervently wish that the media -- especially The Hindu, does not discriminate goons -- let it not substitute tolerance for intolerance when it comes to  Rahim and Antony and another index for Ram. 


I hope you will read this in the same spirit that I have written. All the best to you Ram.
Dr Mrs Hilda Raja
Vadodara

13 comments:

మాగంటి వంశీ మోహన్ said...

అయ్యా....మీ బ్లాగులో ఇదే నా మొదటి కామెంటనుకుంటా...

తద్దినం ముందు రోజు శాస్త్రం తెలీకుండా ఉల్లిపాయలేసి పెళ్ళాం పులుసు పెడితే, శాస్త్రం తెలిసిన తాతాచార్యులవారు - పాకాన పడింది కదాని పొద్దున్నే దంతధావనం కూడా చెయ్యకుండా చద్దన్నం లోకి బురబుర పోసుకుని జుర్రుకుంటూ తిన్నాట్ట . అలాగున్నారు మన శుంఠలు. చేతకాని దద్దమ్మలు. ఎంత రాసినా కూసింత మిగిలే వుంటుంది. అనవసర / వృధా ప్రయాస. విగ్రహాలుంటే నాస్తికులున్నట్టేగా..ఆ గుంపులో ఈ చచ్చిన గేద్దూడ ఒకటి అనుకుంటే పోలా? అలా అనుకోటానికీ మనసొప్పొదు మరి. హిందూ దేశంలో ఇంతే ప్రాప్తమేమో!

ఐతే హుస్సేనులవారిని పక్కనెడితే అదే జనానా నుండి వచ్చిన మహానుభావులు చాలా మంది చాలా సేవ చేసారు మాష్టారు. వాళ్ళందరికీ నమోన్నమహ. వాళ్ళను నిజమైన దేశభక్తులనవచ్చనుకుంటా. దేశభక్తి అంటే కత్తులు తీసుకుని యుద్ధానికి పోయేవాళ్ళు మాత్రమే అనుకునే పిచ్చోళ్ళు ఉన్న దేశం మనది...ఆ దేశభక్తుల్లో ఇద్దరు - బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి మాటలూ (గంగా మాత / కాశీ నగరం గురించి), కలాం గారి మాటలు (అవేమిటో అందరికీ తెలుసు) నా జీవితంలో మర్చిపోలేను.

Any ways - glad that you posted this!

మాగంటి వంశీ మోహన్

Anonymous said...

ఇంతకి యన్. రాం ఆ లేఖను వాడి పేపర్ లో పబ్లిష్ చేశాడా?

Anonymous said...

ఈ మాత్రం ఆలోచించని మేధావులు మన దేశం లో కోకొల్లలు .
చేసింది తప్పు అని చెప్పటం కళని అవమానించటం, మానవ హక్కులను హరించటం అని ఒకటే గోల. మన దైనందిక సమస్యలే పరిష్కరించుకోలేము గాని ఈ ముసలి నక్క దేశం వదిలి పారిపోతే గొడవ ...
మేధావులు కొంచం బుర్ర గోక్కొని ఆలోచించండి ...

చక్రపాణి said...

మీరు లేఖ రాసింది ఒక క్రైస్తవ ప్రొఫెసర్ అని రాయక పొయి ఉంటే ఈ బ్లాగుకి ఇంకా అందం వచ్చేది.
-A Regular Reader

..nagarjuna.. said...

ignoring the blunt words that the prof has used, it is worth to give a thought about.

TRP,publicityల కోసం పరితపించే మీడియా ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటుందో!!!

Ramu S said...

చక్రపాణి గారు..
నిజమే అండీ..ఆ మాట రాసేటప్పుడు ఒక నిమిషం ఆగి ఆలోచించాను. కానీ..హుస్సేన్ గారి విషయంలో ఏదైనా రాస్తే..ఏదో మత పిచ్చితో రాసారని చాలా మంది భావిస్తారు. నిజానికి నేను పాత పోస్ట్ మత పిచ్చితో రాయలేదు. వ్యక్తులు బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలన్నదే నా అభిలాష. ఇక్కడ మతాన్ని సూచించడం వల్ల ఆ మాటలకు విశ్వసనీయత ఉన్నదని చెప్పదలుచుకున్నా. నాది సరైన నిర్ణయం కాదేమో!
థాంక్స్
రాము

Anonymous said...

Mr. Ramu,
Your blog and your opinions are slowly revealing their true colors throguh posts on Hussain and Vundavalli Arun Kumar. You are simply going to extremes in your writings on Ramoji Rao and even sometimes making blunt statements. Keeping aside ethical journalism for a while, this is not 'ethical blogging'.
- Chakri

Rajendra Devarapalli said...

హుస్సేన్ పై గతంలో మేము పోస్ట్ చేసిన అభిప్రాయాలు కొన్ని ఈ లేఖలో చోటుచేసుకోవడం.... ఆ లింకు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటే ఈ టపాకు నిండుదనం వచ్చేది.

చిలమకూరు విజయమోహన్ said...

ఇంతకి యన్. రాం ఆ లేఖను వాడి పేపర్ లో పబ్లిష్ చేశాడా?
లేదనుకుంటా! ఆమె బ్లాగులో వ్రాసుకున్నారని విన్నా,రామూగారే ఈ విషయాన్ని తెలియజేయాలి.

Ramu S said...

చక్రి గారు,
extremes అంటే ఏమిటో నాకు బోధపడలేదు. ethical blogging అంటే మన అభిప్రాయాలు మనసులో దాచుకొని ఉండడమా? హుసేన్ గారు కానీ, మన సినిమా వాళ్ళు గానీ భావవ్యక్తీకరణ స్వేఛ్చను, బాధ్యతను సరిగా అర్ధం చేసుకోలేదన్నదే నా బాధ. మీరు blunt statement గా కాకుండా...కాస్త వివరంగా నిష్పాక్షికంగా మీరు రాస్తే...నా తప్పు ఉంటే సరిదిద్దుకుంటా...
థాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం
రాము

Anonymous said...

who decides the boundaries.....so do u also support ppl who have voiced against danish cartoonist and davinci code.....

tomorrow some one might say selling pork/beef in public is hurting my sentiments......

every person has different sentiments and if have to respect each & everones sentiments we will not be able to live here.

Vinay Datta said...

Dear Anonymous,

Every person has different sentiments..yes, but there is also social responsibility, that is much more bigger than individual sentiments.

Vinay Datta said...

@ Ramu:
This particular mail has been doing rounds in mail 'forwards'for many days. Nice that you posted it.

Post a Comment

Please use the forum for the greater good of journalism. Don't misuse it for any other purpose. If you don't like any story, please let me know. Let us work for a cause...Ramu

తెలుగులో టైపుకు www.lekhini.org కాని www.baraha.com విజిట్ చేయండి